Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1722856
ขณะนี้มี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow รู้จักกับ PKRUBI arrow รูปแบบธุรกิจที่รับบ่มเพาะ  อาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017
รูปแบบธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์/บริการที่เข้ารับการบ่มเพาะในหน่วย UBI PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2552
1. Research Based Business - ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิเช่น มีผลงานวิจัยที่มีรายงานวิจัยและ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากมหาวิทยาลัย และหรือมีการดำเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย)

2. General Technology Business - ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น

3. Creative Business - ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / ประเพณี / ศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / ธรรมชาติ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / Animation / Digital Content เป็นต้น

4.Innovative Service Business - ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ

ผลสรุปเบื้องต้นรูปแบบการบ่มเพาะธุรกิจของ UBI ที่ สกอ

รูปแบบธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ – บริการที่เข้ารับการบ่มเพาะในหน่วย UBI

 

รูปแบบธุรกิจ

(ผลิตภัณฑ์ / บริการ)

ความหมาย

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง

(Advanced technology based business)

ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์มีการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในระดับสูง เช่น ธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม  ธุรกิจทางด้านเครื่องมือแพทย์  ธุรกิจด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ธุรกิจด้าน Bio-tech  ธุรกิจ Software เฉพาะด้าน และธุรกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่  ได้มาจากสิทธิบัตร เป็นต้น

 2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน

(Basic technology based business)

ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีไม่สูงมาก เช่น ธุรกิจที่แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว และธุรกิจรับจ้างพัฒนาSoftware ทั่วไป (Software House) เป็นต้น

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

(Hi-touch based business)

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะศิลปะและงานสร้างสรรค์ เช่น ธุรกิจด้านการออกแบบ  ธุรกิจด้านศิลปะ ภาพวาด ประติมากรรม ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประวัติศาสตร์  เป็นต้น

4. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

(Technology service business)

ธุรกิจให้บริการโดยใช้ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจรับจ้างทำวิจัย  ธุรกิจรับทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และธุรกิจที่รับสอบเทียบมาตรฐานวัสดุ เป็นต้น

5. ธุรกิจบริการทางองค์ความรู้ (Knowledge based service business)

ธุรกิจบริการที่ใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพมาประกอบการในเชิงธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และธุรกิจที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น

6. ธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ

(Business with service technology)

ธุรกิจบริการที่มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบริการใหม่มาใช้ในการให้บริการ เช่น ธุรกิจ Trading แบบ E-business ระบบการให้บริการลูกค้า เป็นต้น

 

  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business