Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1722854
ขณะนี้มี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow รู้จักกับ PKRUBI arrow ระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ  อาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017
ระดับพัฒนาการของผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) ของหน่วย UBI PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ.2552
ตารางแสดงระดับพัฒนาการของผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) ของหน่วย UBI

ตารางแสดงระดับพัฒนาการของผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) ของหน่วย UBI

 

ระดับสถานะของผู้ประกอบการใหม่

ความหมาย

๑. Pre Incubatee

    (๑-๓ เดือน)

ผู้ประกอบการใหม่ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะและผ่านการคัดเลือก (กลั่นกรอง) รอบแรก เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแผนธุรกิจ (Business Plan) และเมื่อแผนธุรกิจผ่านการประเมินของ Screening Committee แล้วจึงเข้าสู่สถานะ Incubatee

(หมายเหตุ : Pre Incubatee อาจพัฒนาแผน Technology Development ไม่พร้อมกัน โดยยังไม่ได้รับการ Support จากหน่วย UBI อย่างเป็นทางการ)

๒. Incubatee

   (๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับ  ประเภทธุรกิจ)

ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Pre Incubatee โดยมีแผนธุรกิจที่ดี  ซึ่งผู้ประกอบการระดับ Incubatee ต้องดำเนินการพัฒนาธุรกิจ (Product / Service) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Consultant) ช่วยขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะ ๒ ด้าน คือ

๑.     การพัฒนาแผนธุรกิจ (Business Plan)

๒.    การพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ / บริการ (Technology Development)

เพื่อใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างธุรกิจ-นวัตกรรม โดยได้รับการ Support แบบ Hidden Cost & Consultant & Facility

๓. Start up Company

(๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ)

ผู้ประกอบการใหม่ที่ยกระดับจาก Incubatee โดยมีคุณสมบัติ คือ

๑.    เป็นธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะของหน่วย UBI และเกิดธุรกรรม (รายได้) จากธุรกิจ – ผลิตภัณฑ์ – บริการ นั้น

๒.    รายได้จากธุรกิจต้องมีความต่อเนื่องและ / หรือเป็นระบบอย่างชัดเจน

๓.    การดำเนินธุรกิจอาจจดทะเบียนนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจและข้อมูลการจ้างงานได้

๔. Spin off Company

(๑-๓ ปี ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ)

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ยกระดับจาก Start up Company เป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งในการประกอบการธุรกิจและมีเทคโนโลยี-นวัตกรรมของตนเอง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.    สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องรับ Support จากหน่วย UBI

๒.     จดทะเบียนธุรกิจแบบนิติบุคคล

๓.    มีปริมาณและการเพิ่มจำนวนของรายได้อย่างชัดเจน (แยกตามประเภทธุรกิจ)

๔.    มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องหรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น (แยกตามประเภทธุรกิจ)

 

  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business