Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1756499
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow รู้จักกับ PKRUBI  อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2018
รู้จักกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
Phuket Rajabhat University Business Incubator – PKRUBI)

 

Phuket Rajabhat University Business Incubator – PKRUBI


โดยการสนับสนุนของ และ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) หรือ UBI ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  นับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือ BI (Business Incubator) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานกว่า 50 ปีว่า เป็นกลไกสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจจัดตั้งใหม่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ดี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

UBI (University Business Incubator) เป็น BI รูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตัวนักวิจัยเองหรือเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย และให้โครงการ UBI ของทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องอยู่ภายใต้เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI นับแต่บัดนั้น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย และมีสมาชิกในปี 2549 และ 2550 เพิ่มเติมตามลำดับ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในปี 2550 PKRUBI ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI – Technology Business Incubator) ในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

Technology Business Incubator หรือ TBI เป็นรูปแบบการบ่มเพาะธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการใหม่มีความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะจะต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีและมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

PKRUBI เป็นหน่วยงานให้บริการบ่มเพาะธุรกิจบนฐานความรู้และเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

PKRUBI ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ

2.      เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น จัดฝึกอบรม ดูงาน เสวนา สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ

3.      เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดหาแหล่งเงินทุน

4.      เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 

 

  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business