Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1722837
ขณะนี้มี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow โครงการ Animation Youth Festival Asia 2010 (เลื่อนเป็นเดือนพ.ค.53 จะแจ้งกำหนดการภายหลัง)  อาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017
โครงการ Animation Youth Festival Asia 2010 (เลื่อนเป็นเดือนพ.ค.53 จะแจ้งกำหนดการภายหลัง) PDF พิมพ์ ส่งเมล์
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านการผลิตสื่อดิจิตอล เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ Animation Youth Festival Asia 2010 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2553 หลักสูตร 3 วัน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึก หลักสูตร 7 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2553 และจะได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงาน Animation Youth Festival Asia 2010

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการในรูปเอกสาร MS Word คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

โครงการ Animation Youth Festival Asia 2010

โครงการ Animation Youth Festival Asia 2010

การอบรมพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1.     ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัล

2.     ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการสื่อความหมายของภาพและแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง

3.     ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความคิดของตนเองไปสู่การสร้างสรรค์บทอย่างง่ายๆ

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน         

3 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาและผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 22 ปี   จำนวน  1,000 คน

ตารางวันที่ ฝึกอบรม

หลักสูตร

เวลา

สถานที่

จำนวนคน

อบรมพื้นฐาน

 

16 - 18 มี.ค. 53

โคราช

1,000 คน

22 24 มี.ค. 53

กรุงเทพฯ

1,000 คน

23- 25 มี.ค. 53

ขอนแก่น

1,000 คน

31 มี.ค. – 2 เม.ย. 53

เชียงใหม่

1,000 คน

29 - 31 มี.ค. 53

ภูเก็ต

1,000 คน

อบรมเชิงลึก

   -  Applied Animation for Digital Content Production

19- 25 เม.ย. 53

กรุงเทพฯ

16 คน

27 เม.ย. 3 พ.ค. 53

ขอนแก่น, โคราช

32 คน

6 12 พ.ค. 53

เชียงใหม่, ภูเก็ต

32 คน

- Junior Producer

 

 

19- 25 เม.ย. 53

กรุงเทพฯ,

16 คน

27 เม.ย. 3 พ.ค. 53

ขอนแก่น, โคราช

32 คน

6 12 พ.ค. 53

เชียงใหม่, ภูเก็ต

32 คน

-  Digital Content Story Development

 

19- 25 เม.ย. 53

กรุงเทพฯ

16 คน

27 เม.ย. 3 พ.ค. 53

ขอนแก่น, โคราช

32 คน

6 12 พ.ค. 53

เชียงใหม่, ภูเก็ต

32 คน

- Cinematography

19- 25 เม.ย. 53

กรุงเทพฯ

16 คน

27 เม.ย. 3 พ.ค. 53

ขอนแก่น, โคราช

32 คน

6 12 พ.ค. 53

เชียงใหม่, ภูเก็ต

32 คน

 

หมายเหตุ : วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.animationyouthfest.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

ตารางการฝึกอบรม

วันที่

เวลา

รายละเอียดการสอน

ผู้สอน

1

8.00- 9.00

·   ลงทะเบียน

 

9.00 – 9.15

·   พิธีเปิดการอบรม

 

9.15 – 12.00

·   Overview - ขั้นตอนการผลิต และ Organization Chart

อ.โสฬส  สุขุม

 

12.00-13.00

พักกลางวัน

 

13.00-14.30

·   Job  Description

อ.โสฬส  สุขุม

14.30- 16.00

·   การเตรียมการก่อนการผลิต

อ.โสฬส  สุขุม

2

 

 

 

9.00 – 12.00

 

·   จาก Analog สู่ Digital

-   Systems, Equipment, Software

อ. กมลทิพย์  เตชะสกุลมาศ

12.00-13.00

พักกลางวัน

 

13.00 – 16.00

·   Editing Concept

อ. กมลทิพย์  เตชะสกุลมาศ

3

9.00-12.00

·   การพัฒนาเรื่องราว

อ. อมรศรี  เย็นสำราญ

12.00-13.00

พักกลางวัน

 

13.00- 16.00

·   การกำกับภาพยนตร์

อ. อิทธิสุนทร  วิชัยลักษณ์

16.00- 17.00

·   การประเมินผลผู้เข้าอบรม (Test)

 

 


เกณฑ์การคัดเลือก

-        แบบทดสอบความรู้แบ่งเป็น

1.     ข้อสอบปรนัย                จำนวน              20  ข้อ

2.     ข้อสอบอัตนัย                จำนวน              2    ข้อ

 

การอบรมเชิงลึก

วัตถุประสงค์

1.     ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทัล

2.     ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความคิดของตนเองไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่ายๆ

ช่วงเวลาในการอบรม 

19  เมษายน 2553 – 24 พฤษภาคม 2553

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร         

7 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาและผู้สนใจ อายุระหว่าง 18 – 22 ปี   จำนวน   60  คน

หลักสูตรการอบรมเชิงลึกแบ่งเป็น 4 สาขา

1.     พัฒนาเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อดิจิทัล                                                              จำนวน   16  คน

2.     การสร้างสื่อดิจิทัล                                                                                  จำนวน   16  คน

3.     เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ                                                                       จำนวน   16  คน 

4.     เทคนิคการประยุกต์แอนิเมชันในสื่อดิจิทัล                                                            จำนวน 16  คน


ตารางการฝึกอบรม

วัน เวลา

พัฒนาเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อดิจิทัล

(Digital Content Story Devopment)

การสร้างสื่อดิจิทัล

(Junior Producer)

เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ

(Cinematography)

เทคนิคการประยุกต์แอนิเมชัน

ในสื่อดิจิทัล

(Applied Animation For Digital Content Production)

วันที่ 1.   

9.00 - 12-00 น.

 

 

 

 

 

 

 

-  Orientation

-  ทำความรู้จัก แนะนำตัว และความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

-  ความสำคัญของบท

-  โครงสร้างของบทภาพยนตร์

 

-  Orientation

-  ขั้นตอน และโครงสร้างการดำเนินงานผลิต

 

 

 

 

-  Orientation

-  Visual element for communication

-  Effective Moving Images

-  Composition for camera movement

 

-  Orientation

-  แนะนำถึงรูปและลักษณะของสื่อดิจิทัล พร้อมวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์งาน

 

13.00 - 15.00 น.

 

 

 

-    การสร้างบทภาพยนตร์

(idea-theme-plot)

   Assignment 1 : กำหนด idea-theme-plot งานกลุ่มของตนเอง

-  การประเมินงบประมาณทุนสร้าง และงานเอกสาร

-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยจัดทำงบประมาณ

-   Assignment 1 :

-    Comment  งาน Assignment 1

 

-   การใช้เทคนิคภาพประกอบในงานด้านสื่อดิจิทัล (2D, 3D, Visual Effect, Color Correction)

15.10 - 17.00 น.

จัดเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8 คน  โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาจากสาขาละ 2 คน

Planning  meeting กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (ภายใต้การควบคุม และแนะนำโดยคณะวิทยากร)

วันที่ 2

9.00 - 12-00 น.

 

 

 

 

 

 

 

-  Comment  งาน Assignment 1

-  การสร้างสถานการณ์

-  การสร้างตัวละคร

 

-  Present  แนวคิดกลุ่มงานของแต่ละคน

-  การตีความบท และตัวละคร

-  การคัดเลือกตัวแสดง สถานที่ถ่ายทำ

-  การวางเบรกดาวน์

-  shooting script

 

-   Present  แนวคิดกลุ่มงานของแต่ละคน

-   Shot Planning และ Layout Design

    for  Visual Effects

-     การจัดแสง

 

-     Present  แนวคิดกลุ่มงานของแต่ละคน

-     แนวคิด

-     การวางแผนการตัดต่อเบื้องต้น (Off-line Editing)

-      

13.00 - 15.00 น.

-    การพัฒนาบท 1 (การทำทรีตเมนต์)Assignment 2 : ทำทรีตเมนต์สำหรับงานกลุ่มของตน

-  การทำstory board

-  การประสานงานส่วนต่างๆAssignment 1 : การคัดเลือกนักแสดง และสถานที่ถ่ายทำ

-     Problems in Lighting Assignment 2 :

 

-     การใช้ภาพเทคนิคประกอบเข้าช่วยเสริมงานด้านการผลิตสื่อ

-     Assignment 1

15.10 - 17.00 น.

Planning  meeting กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

(ภายใต้การควบคุม และแนะนำโดยคณะวิทยากร)

วันที่ 3

9.00 - 12-00 น.

 

 

-    Comment  งาน Assignment 2

 

 

-    Comment  งาน Assignment 1

 

 

-  Comment  งาน Assignment 2

-  Camera Operation

 

-     Comment งาน Assignment 1

 

13.00 - 15.00 น.

 

-    การพัฒนาบท 2 (การทำบทให้สมบูรณ์)

Assignment 3 : ทำบทภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์สำหรับงานกลุ่มของตน

-    post production  ( Visual และ Audio)

Assignment 2 : ทำเบรคดาวน์

-  Continuity and Camera Report

-  Digital Technology in Cinematography

    Assignment 3 :

-     แนวคิด

-     การวางแผนการตัดต่อโดยละเอียด (On-line Editing)

 Assignment 2:

15.10 - 17.00 น.

Planning  meeting กลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 และเริ่มงาน Pre-production

(ภายใต้การควบคุม และแนะนำโดยคณะวิทยากร)

วันที่ 4

9.00 - 12-00น.

 

 

-  Comment  งาน  Assignment 3

-  การเขียน  shooting script

-  ให้นักเรียนแตกบทเป็น shooting script

-  comment shooting script

 

-  Comment  งาน 

Assignment 2 -  หน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการผลิต (production) และหลังการผลิต (post-production)

 

-    Comment  งาน Assignment 3

 

 

-     Comment  Assignment 2

-      สรุปเนื้อหาในการใช้เทคนิคภาพพิเศษในการผลิตสื่อดิจิทัล

13.00 - 17.00 น.

Planning  meeting กลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 และงาน  Pre-production

วันที่ 5 – 7

9.00-17-00 น.

- Production และ Post Production

- Present ผลงาน 8 ชิ้น และ ปิดการอบรม

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business