Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1722841
ขณะนี้มี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการแม่บ้านไทยมืออาชีพ  อาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการแม่บ้านไทยมืออาชีพ PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในโครงการ แม่บ้านไทยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม 2553 1

 

โครงการฝึกอบรม แม่บ้านไทยมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

            เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว มีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงมีกลุ่มทุนจากชาวต่างชาติ ซึ่งสนใจที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากชาวต่างชาติมีความต้องการซื้อสูงโดยเฉพาะอาคารชุด ดังนั้นที่พักเหล่านั้นจึงต้องการแม่บ้านหรือคนดูแลบ้านและคนสวนเพื่อดูแลที่พัก และมีการจ่ายค่าจ้างค่อนข้างสูงกว่าการเป็นแม่บ้านสำหรับบ้านพักคนไทยด้วยกัน  (ปัจจุบันชาวต่างชาติ เช่น ลาว เขมร พม่า ก็เข้ามาเป็นแม่บ้านสำหรับบ้านคนไทย ด้วยค่าแรงที่ถูกกว่า) ซึ่งจากคุณสมบัติที่ชาวต่างชาติต้องการคนดูแลงานบ้านหรือแม่บ้าน หรือคนสวนพบว่า ต้องการแม่บ้านที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี สามารถพูด/ฟัง ภาษาอังกฤษได้บ้างเล็กน้อย มีลักษณะบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร  รักความสะอาด  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำ  คือ ความเป็นมืออาชีพในงานแม่บ้าน และการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ เป็นสิ่งที่แม่บ้านไทยส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ในอนาคตหากแม่บ้านไทยเหล่านั้นไม่พัฒนาตนเองก็อาจจะเป็นช่องว่างให้นายจ้างชาวต่างชาติหันไปจ้างแรงงานชาวพม่า ลาว หรือฟิลิปปินส์ แทน ซึ่งในอนาคตเมื่อข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนด้านงานบริการต้องเปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนในอาเซียนด้วยกันก็อาจจะส่งผลให้อาชีพแม่บ้านไทยเสียเปรียบในเรื่องของทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะความเป็นแม่บ้านมืออาชีพ

            ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ซึ่งเป็นสมาคมสตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต  เช่น  ช่วยเหลือสตรีผู้ด้อยโอกาส  สรรหาอาชีพที่เหมาะสมให้มีงาน มีรายได้พออยู่พอกิน ตามความเหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกให้มีความเข็มแข็ง แข็งแรง เพื่อความมั่นคงในธุรกิจและวิชาชีพมีส่วน ร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล ฯลฯ จึงให้ความสนใจที่จะช่วยพัฒนาอาชีพแม่บ้านสำหรับชาวต่างชาติเพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีความก้าวหน้าในงาน

 

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อศึกษาความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการงานบ้านสำหรับบ้านพักของชาวต่างชาติ

            2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะงานแม่บ้านให้เป็นแม่บ้านมืออาชีพ

3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต และเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรีด้านงานบริการ

 

เป้าหมาย

            แม่บ้านไทย และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเป็นแม่บ้านมืออาชีพ จำนวนประมาณ  40  คน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

            - จำนวน 8 วัน หรือ 48 ชั่วโมง (ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.)

 

วันที่อบรม : วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2553  (8 วัน) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สถานที่อบรม : ห้องแคแสด อาคารศรีราชภัฏ

 

สมัครได้ที่ : สำนักงานสมาคมฯ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

 

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 พฤษภาคม 2553

 

รูปแบบการฝึกอบรม    การบรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

 

การวัดและประเมินผล

            1. การเข้าฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม

            2. การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการงานบ้านของชาวต่างชาติ            

            2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้นในการดูแลงานบ้านของชาวต่างชาติ

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณภาพในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

 

ตารางฝึกอบรม

           

ที่

เรื่องหัวข้อ

หมายเหตุ

1

ความรู้พื้นฐานในการจัดการที่พักของแม่บ้าน

6 ชม.

2

คุณธรรมจริยธรรม /กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบ้านพักของชาวต่างชาติ

3 ชม.

3

การดูแลรักษาความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

3 ชม.

4

การจัดการงานครัว อาหารเครื่องดื่ม และการต้อนรับแขก

9 ชม.

5

การบำรุงรักษาที่พัก

6 ชม.

6

การพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง มารยาทในการเข้าสังคม

3 ชม.

7

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3 ชม.

8

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับงานแม่บ้าน

15 ชม.

 

สมัครได้ที่ : สำนักงานสมาคมฯ หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076-240474 7

 

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 พฤษภาคม 2553

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business