Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738855
ขณะนี้มี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow อบรม PSP Certified Developer  พุธ, 24 มกราคม 2018
อบรม PSP Certified Developer PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2553
ซอฟต์แวร์พาร์คไทยแลนด์ร่วมมือกับซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต ในการจัดโครงการอบรมเพื่อสอบ PSP Certified Developer โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาล เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยได้มีการรับรองความสามารถด้วย Certified ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชีย และยุโรป หลักสูตร PSP Fundamental ในวันที่ 19 - 23 ก.ค. 53 และหลักสูตร PSP Advance ในวันที 6 – 10 ก.ย. 53

PSP Initiative Program update.doc


PSP Initiative Program

รับสมัครนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย พร้อมรับสิทธิ พิเศษล่าสุดก่อนใคร

Your browser may not support display of this image.

Personal Software Process (PSPSM) คืออะไร

PSPSM เป็นแนวทาง การปฏิบัติงานที่สร้างจากแนวคิดพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยพัฒนามาจากกรอบมาตรฐาน_CMM® (Capability Maturity Model) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้าง วินัย ทักษะ และความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระดับบุคคล เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่อง Self-Awareness, Self Improvement และ Self-Discipline ให้กับบุคลากรในองค์กร

PSPSM จะช่วยให้ Software Developer มีการวางแผนงานที่ดี สามารถส่งงานที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่วางแผนไว้ ตามกรอบงบประมาณที่กำหนด และช่วยให้การประมาณการต่างๆ ในโครงการแม่นยำขึ้น เนื่องจากมีการเก็บค่าตัวชี้วัดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ประโยชน์ที่จะ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ระดับองค์กร

Your browser may not support display of this image. การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะ ในเรื่อง PSPSM จะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงและปลูกฝังวัฒนธรรมอค์กรในเรื่อง Continuous Improvement ให้หยั่งรากลึก โดยเริ่มบ่มเพาะจิตสำนึกในระดับบุคลากรให้มี Self-Awareness, Self-Improvement และ Self-Discipline ซึ่งส่งผลให้องค์กรเติบโต เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

Your browser may not support display of this image. แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ และ เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์และคุณภาพบุคลากร ให้เทียบเท่าในระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

Your browser may not support display of this image. เมื่อองค์กรประยุกต์ใช้ PSPSM อย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะช่วยเพิ่ม Return on Investment ให้องค์กร เนื่องจาก PSPSM จะช่วยให้บุคลากรใช้เวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด Rework ในการทำงาน และ เพิ่มคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยลดปริมาณ defect ลง

Your browser may not support display of this image. SEI Certified PSPSM Developer ขององค์กรจะเป็นแรงบันดาลใจ และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อต่อยอดในการประเมินวุฒิภาวะระดับองค์กรต่อไป เช่น CMMI เป็นต้น

Your browser may not support display of this image. ได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนค่าอบรมและค่าสอบ SEI Certified PSPSM Developer หรือเฉพาะค่าสอบ SEI Certified PSPSM Developer ตามเงื่อนไขโครงการ

Your browser may not support display of this image. หากนำความรู้ PSPSM ไปขยายผลในองค์กรภายอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยในการคัด เลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบและได้รับการแนะนำในการนำ Team Software Process (TSP) ไปใช้ในองค์กรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้าน TSP เพื่อให้องค์กรเป็น TSP Organization ต่อไป

Your browser may not support display of this image. สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพเทียบเท่า CMMI® Level 5

Your browser may not support display of this image. เตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเข้า รับการประเมินมาตรฐานระดับสากล เช่น CMMI®

Your browser may not support display of this image. รักษามาตรฐาน CMMI® ที่ได้ ด้วยการส่งเสริมการทำงานตามกระบวนการทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

ระดับบุคคล

 • ได้รับความรู้เรื่อง PSP ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อม PSP Automated Tools ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบ ผ่านการรับรองเป็น SEI Certified PSPSM Developer เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับระดับสากลว่า มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

  Size Measuring and Estimating
  Making and Tracking Project Plans
  Planning and Tracking Software Quality
  Software Design
  Process Extensions and Customization

คุณสมบัติของ ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นพนักงาน ในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ไทย
 • สัญชาติไทย หรืออาจารย์ระดับอุดมศึกษา
 • Your browser may not support display of this image. มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

เอกสารสมัครเข้าร่วม โครงการฯ

กรณีพนักงานบริษัท ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 2 ส่วนดังนี้

 1. เอกสารส่วนบริษัท (ใบสมัคร, สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาบอจ.2 และบอจ.5)
 2. เอกสารส่วนบุคคล (ใบสมัคร, ใบรับรองการทำงาน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

§ใบสมัคร, ใบรับรองการทำงาน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือประสบการณ์อื่นๆ (ถ้ามี), แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ, ไฟล์คำตอบข้อสอบ Pre-test ในรูป CD หรือ ไฟล์แนบทาง e-mail

*ดูข้อมูลเพื่มและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.pspthailand.org/

ส่งหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่ดังนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ PSP Initiative Program
นายธนชัยพงศ์ เอี่ยมสุข เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 99/31 หมู่ 4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

สิทธิ พิเศษล่าสุด!!

สำหรับโครงการนี้ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมในราคาพิเศษ จากปรกติ อบรม 2 หลักสูตร 40,000 บาท ลดเหลือ 12,500 (สำหรับพนักงานบริษัท) และ 5,000 บาท (สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา)

**ฟรีอาหาร (Buffet) และ Break 2 มื้อ ทุกวัน**

กำหนดวันเวลาของกิจกรรม

อบรม PSP Fundamental 5 วัน/หลักสูตร

ในวันที่ 19 - 23 ก.ค. 53

อบรม PSP Advance 5 วัน/หลักสูตร

ในวันที 6 – 10 ก.ย. 53

สถานที่จัดอบรม
Software Park Phuket
88/4 Moo 2, Chaofatawantok Rd., Tumbon Vichit, Muang, Phuket 83000

สนใจโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.pspthailand.org/

ติดต่อสอบถาม

Tel. 076 680351

Mobile. 086 4769153

e-mail.

PSP Initiative Program

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business