Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738860
ขณะนี้มี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow โครงการอบรม Software Engineering Workshop ISO29110  พุธ, 24 มกราคม 2018
โครงการอบรม Software Engineering Workshop ISO29110 PDF พิมพ์ ส่งเมล์
โครงการ Software Engineering Workshop ISO29110 ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 6304 ชั้น 3 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง SIPA ร่วมกับมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดกิจกรรม Worksh op SE 4 ครั้ง.doc


Software Engineering Workshop ISO29110 สำหรับภาคการศึกษาและผู้ประกอบการ

ภายใต้โครงการความร่วมมือ

พัฒนาศักยภาพการแข่งขันซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ISO29110

ระหว่าง

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ

มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

Your browser may not support display of this image.

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่จำเป็นต้องพัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันในระดับสากล ตัวแปรสำคัญในการแข่งขันคือ การสร้างกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ Software Engineering ที่เป็นระบบและมีความเป็นสากล เหมาะสมกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก เนื่องในโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ของมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดเล็กและจิ๋ว ISO29110 Very Small Entity Model

ผลลัพธ์ที่ได้จากการผลักดันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวมของประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการการส่งเสริมเพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการแข่งขัน และส่งผลต่อภาคการศึกษาให้มีแนวทางการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตรงต่อตามความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันต่อยอดในระดับสากล รวมทั้งไทยจะเป็นกลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และสร้างบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO29110 เพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางในการการแข่งขันในระดับสากลที่มีศักยภาพ

ISO29110 Software Engineering Workshop สำหรับภาคการศึกษาไทย และสัมมนามาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ Software ไทย เป็นกิจกรรมความร่วมมือหนึ่งใน 12 กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ISO29110 โดยกิจกรรมในการจัดทำ Workshop ภายใต้โครงการนี้จะดำเนินการจัดทั้งหมด 4 ครั้งใน 4 ภาคของประเทศ

โดยการจัดงานจะเป็นในลักษณะกิจกรรมฝึกอบรมทำความเข้าใจในแนวทาง Software Engineering ISO29110 และ ประโยชน์ที่จะได้รับ การนำ Software Engineering ISO29110 มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตร และ การฝึกงานที่เหมาะสมกับการศึกษา ในภาคอุตสาหกรรมนั้นเพื่อฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการเข้าใจในการนำแนวทาง Software Engineering ISO29110 ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ Package Software Outsourcing และ อื่นๆ

กิจกรรมการฝึกอบรม

  1. ความสำคัญของมาตรฐานต่อกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์(SE: Software Engineering)
  2. บทบาทของไทยในมาตรฐานระดับสากล
  3. ประโยชน์และความก้าวหน้าจากมาตรฐานสากล ISO29110
  4. กระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการนำไปใช้ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
  5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ของ ISO29110

กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน

  ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่สนใจ และภาคการศึกษาได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ในภาคอุดมศึกษา ที่สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

ทีมวิทยากร

  ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ คุณประกิต สังข์ป่า และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนที่ปรึกษาและ

  ผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ใน ISO29110 และ ISO15504

ระยะเวลาการจัดงาน

การจัดงาน Software Engineering Workshop ISO29110 จัดจำนวน 4 ครั้งๆละ 2 วัน ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ , ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร ,ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

การรับสมัคร

  รับสมัครจำนวนจำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยส่งแบบตอบรับกลับมาที่

  มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

เบอร์โทรศัพท์(662)216 – 5772-5 ต่อ 23,24 หรือ 25 เบอร์โทรสาร (662) 216-5771, (662) 216-5769

เบอร์มือถือ (084)733-1717, (086)334-7448

ติดต่อสอบถาม :

คุณจินตนา ,คุณศุภกัญญา,คุณอมรทิพย์,คุณพัฒน์นรี

เบอร์โทรศัพท์(662)216 – 5772-5 ต่อ 23,24 หรือ 25 เบอร์โทรสาร (662) 216-5771, (662) 216-5769

เบอร์มือถือ (084)733-1717, (086)334-7448

Email:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://thailand.center4vse.netAGENDA ภูเก็ต.doc

กำหนดการจัดอบรม

Software Engineering Workshop ISO29110

ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2553

ณ ห้อง 6304 ชั้น 3 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 กรกฏาคม 2553
เวลา รายละเอียด
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น เปิดงาน ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเป้าหมาย
09.45 - 10.30 น. บทบาทของไทยในมาตรฐานระดับสากล
10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 -12.00 น. ความสำคัญของมาตรฐานต่อกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น.. ประโยชน์และความก้าวหน้าจากมาตรฐานสากล ISO29110
14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 -16.00 น. กระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการนำไปใช้ร่วมกัน

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาวันที่ 4 กรกฏาคม 2553 2553
เวลา รายละเอียด
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 10.30 น. กระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการนำไปใช้ร่วมกัน

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา (ต่อ)

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ของ ISO29110
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การนำเสนอผลจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น. สรุปผลโครงการ ตอบข้อซักถาม และ ชี้แจงถึงกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business