Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738848
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Incubation and Commercialization of R&D - a Swedish perspective"  พุธ, 24 มกราคม 2018
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Incubation and Commercialization of R&D - a Swedish perspective" PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25547 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ VINNOVA ประเทศสวีเดน จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Incubation and Commercialization of R&D – a Swedish perspective" ณ ห้องประชุม 618 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
เนื่องด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดตั้งห้องคอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรม หรือ CAE (Computer Aided Engineering) ขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25547 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ VINNOVA ประเทศสวีเดน จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Incubation and Commercialization of R&D – a Swedish perspective"  ณ ห้องประชุม 618 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของประเทศสวีเดนและประเทศในยุโรปจากผู้เชี่ยวชาญ คือ Mr.Kjell-Håkan Närfelt, Cheif Strategy Officer - Swedish Innovation System จาก VINNOVA ประเทศสวีเดน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และ VINNOVA ประเทศสวีเดน

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1.      ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์     นายกสมาคมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

2.      ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

3.      คุณธีรีสา มัทวพันธุ์            สมาคมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

4.      รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร   หน่วยบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร

5.      อ.ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

6.      คุณศิรประภา รุ้งพราย        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

7.      คุณปรีดา ยังสุขสถาพร       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

8.      คุณกุสุมาภรณ์ สมพงษ์      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

9.      คุณสมชาย เรืองเพิ่มพูล     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.  ดร.ณัฐกา โยคะกุล            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

11.  ดร.เอกอนงค์ แปลกสกุล     อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

12.  คุณจิตโสภา ชวนะเวสน์     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

13.  ดร.วันทนีย์ จองคำ             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

14.  ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

15.  คุณศิริพร พิทยโสภณ         สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

16.  ดร.อรกนก พรรณรักษา       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

17.  ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18.  คุณสุมลวรรณ  สังข์ช่วย     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

19.  คุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ      หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล

20.  ดร.มัลลิกา สังข์สนิท          หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

21.  คุณนุชจรินทร์  รัชชุกูล        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

22.  คุณกรัณฑรัตน์ นาขวา       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

ประวัติวิทยากร Mr.Kjell-Håkan Närfelt, Cheif Strategy Officer - Swedish Innovation System จาก VINNOVA คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนำเสนอ (pdf) Incubation and Commercialization of R&D – a Swedish perspective คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลติดต่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา (Excel) คลิกที่นี่

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business