Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738892
ขณะนี้มี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow สัมมนาฟรี "คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)"  พุธ, 24 มกราคม 2018
สัมมนาฟรี "คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)" PDF พิมพ์ ส่งเมล์
aec.jpgกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชน และบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

โครงการสัมมนาเรื่องการค้าเสรีอาเซี่ยน AFTA

โครงการสัมมนา

คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA)

 และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)”

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

 

หลักการและเหตุผล

            สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อเร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกันส่งเสริมพื้นฐานและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรมและไม่ขัดกฏเกณฑ์ของกฏบัตรสหประชาชาติ และมีการสร้างความร่วมมือในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจคือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตกลงที่จะขยายสินค้าระหว่างกันอย่างเสรี โดยมีวัตถุประสงค์คือการให้การค้าภายในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี โดยปราศจากการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร       และใช้อัตราภาษีศุลการกรต่ำที่สุด และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน นำไปสู่การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ ประเทศอาเซียนเดิม ๖ ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้องลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ ๐ % ในรายการ Inclusive List ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ ๔ ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรจนเหลือ ๐ % ภายในปีพ.ศ.๒๕๕๘  หลังจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีเกิดขึ้นแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้นำอาเซียนมีมติที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) และมีแผนงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง AEC เต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) จุดมุ่งหมายหลักของ AEC คือการนำอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ๕ สาขา ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ผลของการจัดตั้ง AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน ทั้งการค้า การบริการ การเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางด้านบริการจะส่งผลต่อการแข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้น และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี จะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเข้มข้น ซึ่งบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของไทยจำเป็นต้องมีการเร่งการพัฒนาทักษะ เพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งแรงงานของไทยยังเสียเปรียบคู่แข่งขันจากประเทศสมาชิกอื่นๆ รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีอาจส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการบริหารต้นทุนและปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ดี  

            การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับการแข่งขันด้านการบริการ โดยเฉพาะสาขาท่องเที่ยว (Hospitality) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีจุดแข็งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการที่เป็นมิตรของคนไทยก็ตาม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถของแรงงานมีฝีมือ รวมไปถึงในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ และในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาคมในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอ

            การจัดโครงการสัมมนา คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)” จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้รวมไปถึงการสร้างความพร้อมต่อผลของ AFTA และ AEC ว่ามีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

 

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต มีความเข้าใจ เรื่องการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)

๒.   เพื่อสร้างความพร้อมให้ ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตในอันที่จะรับมือกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)

a.   ๓.เพื่อเป็นการเสริมความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตในการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อ AFTA และ AEC

 

เป้าหมาย

·    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๓๐๐ คน

·       จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

 

งบประมาณ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการเงินจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต และคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้เกิดองค์ความรู้แก่ประชาชน ภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต มีความเข้าใจ เรื่องการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)”  

๒. ทำให้เกิดการสร้างความพร้อมแก่ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ในอันที่จะรับมือกับการค้าเสรีอาเชียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC)”

 

หน่วยงานร่วมการจัดโครงการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

กำหนดการในการจัดอบรมสัมมนา

คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

 

๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ ๐๙.๑๕ น.            พิธีเปิดการสัมมนา

๐๙.๑๕ ๑๐.๐๐ น.            ปาฐกถา ประเทศไทยกับการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  โดย พณฯ อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๐.๐๐ ๑๐.๑๕  น.           รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ ๑๒.๐๐ น.            การบรรยาย เรื่อง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดย นักวิชาการจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐  น.           รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น.            เสวนาเรื่อง คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

นักวิชาการจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินรายการโดย นางสาวนิตยา ยั่งยืน ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการประจำท้องถิ่น

๑๕.๐๐ ๑๕.๔๕ น.            ซักถามและสรุปการเสวนา

๑๕.๔๕ ๑๖.๐๐ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๖.๐๐ น.                           จบการสัมมนา

 

แจ้งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

หน่วยงานภาคเอกชน คลิกที่นี่  

หน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่

 

กรุณาส่งแบบตอบรับทางโทรสาร ๐๗๖-๒๔๐๒๒๓ หรือ  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๐๗๖-๒๔๐๔๗๕  

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต โทร. ๐๗๖-๒๑๒๐๑๗

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. ๐๒-๕๐๗-๗๑๘๕ , ๐๒-๕๐๗-๗๑๘๖ , ๐๒-๕๐๗-๗๑๙๒

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business