Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738823
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก  พุธ, 24 มกราคม 2018
แนะนำกองทุนตั้งตัวได้ PDF พิมพ์ ส่งเมล์
กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสร้างเถ้าแก่น้อย โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงานจำนวนมากจากกิจการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ “กองทุนตั้งตัวได้”

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ กองทุนตั้งตัวได้

 

กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสร้างเถ้าแก่น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.     เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุน (เงินกู้ยืม และร่วมลงทุน)

๒.     ให้มีนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือลงทุนในเศรษฐกิจรุ่นใหม่

๓.     เพื่อสร้างหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย

๔.     เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความเท่าเทียมการเข้าถึงธุรกิจ

๕.     สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

เป้าหมายหลัก ของกองทุนตั้งตัวได้ คือ

๑.     พัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่

๒.     สร้างงานจำนวนมากจากกิจการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนตั้งตัวได้

๑.     เป็นบุคคลสัญชาติไทย

๒.     เป็นนักเรียนระดับ ปวส. หรือนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน ๕ ปี

๓.     มีความคิดริเริ่ม และต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ

๔.     ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

 

สำหรับ Business Model ของผู้ที่จะเป็นประกอบการใหม่นั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ขนาดเล็ก ขนาดของโครงการที่กองทุนจะสนับสนุนจึงเป็นโครงการที่มีการลงทุนไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน)

การบริหารกองทุน กองทุนตั้งตัวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุด ๒ ชุด คือกรรมการนโยบาย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการบริหารอีก ๑ ชุด และมีสำนักงานบริหารกองทุน ซึ่งสำนักงานจะรับผิดชองเรื่อง การติดต่อประสานงาน การอนุมัติ การเรียกเงินคืน การติดตาม โดยการดำเนินงานของสำนักงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

วิธีการสมัคร

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ให้เข้าใจ

1

1. กองทุนตั้งตัวได้ เป็นการสนับสนุนการสร้างเถ้าแก่น้อย ซึ่งจะให้สิทธิกับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เป็นผู้กู้ 

 

-- กรณีที่ท่านสำเร็จการศึกษาเกิน 5 ปี แล้ว จะไม่เข้าเกณฑ์การขอเงินทุน อย่างไรก็ดี ท่านสามารถสมัครใช้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (คลิกที่นี่) ในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อขอกู้จากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมอีกมากมายหลายแหล่ง เช่น ธกส. SME Bank เป็นต้น 

 

2. กองทุนตั้งตัวได้ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินลงทุนบางส่วน ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดที่ต้องการ

 

-- ท่านจะต้องมีการระดมทุนของตนเอง หรือ ญาติพี่น้อง หรือ ผู้ลงทุนรายอื่นด้วย ไม่สามารถใช้เฉพาะเงินทุนของกองทุนตั้งตัวได้ 

-- เงินทุนทั้งหมดที่ต้องการ หมายรวมถึง ค่าที่ดิน ค่าเซ้งที่ ค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ ที่ท่านใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนที่ท่านจำเป็นต้องมี คือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

-- กองทุนตั้งตัวได้ ไม่สามารถให้ทุนเกิน ร้อยละ 20 ของเงินทุนทั้งหมดของโครงการได้ ดังนั้น ท่านที่คาดหวังเงินจากกองทุนตั้งตัวได้มากกว่าร้อยละ 20 จะไม่ได้รับการพิจารณา 

-- ท่านควรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใกล้บ้านท่าน เพื่อท่านจะได้มีตัวเลขเงินลงทุนที่ถูกต้อง 

 

3. ธุรกิจของท่านจะต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ที่มีความแตกต่างและมีผู้ต้องการซื้อ หรือมีการสร้างหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย

 

-- ท่านจะต้องมีการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการที่มีความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการในท้องตลาดในปัจจุบัน เพื่อสร้างจุดขายให้กับธุรกิจของท่าน อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน ว่า ธุรกิจที่สนับสนุนให้ทุนไปนั้น มีโอกาสอยู่รอด เติบโต และมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 

4. ประเด็นสำคัญที่สุด คือ กองทุนตั้งตัวได้จะพิจารณาการให้เงินทุนจากแผนธุรกิจเป็นสำคัญ 

 

-- ดังนั้น แผนธุรกิจของท่านคือหัวใจสำคัญของการได้เงินทุน ท่านจำเป็นต้องจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทางการเงิน การตลาด การผลิต และการบริหารจัดการ หากท่านยังไม่เคยจัดทำแผนธุรกิจมาก่อน โปรดสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใกล้บ้านท่าน เพื่อท่านจะได้มีที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ และพร้อมส่งเข้ารับการประเมินให้ทุน 

 

--กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ จะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ที่ท่านมีในธุรกิจที่จะทำ แต่โดยทั่วไปแล้ว หากท่านมีเวลาสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง (วันละ 1-2 ชั่วโมง) ท่านน่าจะสามารถทำแผนธุรกิจที่พร้อมรับการประเมินให้เงินกู้ได้ ภายใน 6 สัปดาห์ (60 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย) โดยใช้วิธีเข้ามาทำแผนร่วมกันที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

--หากท่านสนใจจะรับบริการการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการพัฒนาแผนธุรกิจและการจัดหาแหล่งเงินทุนจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัครกองทุนตั้งตัวได้ คลิกที่นี่ โดยท่านยืนยันว่าจะเข้ารับบริการบ่มเพาะธุรกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมีเวลาสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาแผนธุรกิจ  เมื่อเราจะได้รับอีเมลยืนยันจากท่าน เราจะดำเนินการจัดเตรียมทีมงานวิทยากร พี่เลี้ยง และที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเริ่มลงมือทำแผนธุรกิจภายใน 1 เดือน และมีแผนธุรกิจพร้อมขอรับเงินทุนจากกองทุนตั้งตัวได้ ภายใน 2 เดือน

 

ขอให้แจ้งข้อมูลความสนใจเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้ โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่  

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business