Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738815
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “โครงการ Executive B.B.A." หลักสูตร 3 ปี  พุธ, 24 มกราคม 2018
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “โครงการ Executive B.B.A." หลักสูตร 3 ปี PDF พิมพ์ ส่งเมล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ผู้บริหาร ทายาทธุรกิจ และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ “โครงการ Executive B.B.A. for AEC” หลักสูตร 3 ปี  ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (หมดเขตรับสมัคร 24 มิถุนายน 2556)

 

สาขาวิชาที่รับนักศึกษาและจานวนที่รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

: บธ.. การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

: B.B.A (Entrepreneurial  Management)

ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

 

การจัดการศึกษา

1) สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีการศึกษา โดยเรียน 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา โดยมีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

2) จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ (การเรียนการสอนแบบพบกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง) และวันเสาร์และอาทิตย์แบบเต็มวัน รวม 25 ชม.ต่อสัปดาห์

3) สอนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง โดยเน้นการพบกลุ่มเพื่ออภิปราย สร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และวิทยากร รวมถึงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนกับรายวิชาที่สอดคล้องกัน

4) การเรียนการสอนเน้นการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและทำงาน

5) เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน เรียนภาษาต่างประเทศทุกภาคเรียน โดยเน้นทักษะการติดต่อสื่อสาร และมีการศึกษาดูงานต่างประเทศโดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน

 

**** บรรยายพิเศษโดยวิทยากรชื่อดัง อาทิ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจการเงินการคลัง ดร.ปีเตอร์ กัน นักวิชาการด้านการตลาด ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นักวิชาการด้าน CSR และนักธุรกิจผู้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารและนักวิชาการในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เรียกเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 25,000 บาท ปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เป็นทายาทธุรกิจ หรือ เป็นผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดสุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว

2) หลักฐานการศึกษา

3) สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน

4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

ติดต่อยื่นใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อาคาร 5)

หมดเขตรับสมัคร (ภาคเรียนที่ 1/2556) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม - ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 087-563 5957 หรือ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ 076-240474-7 ต่อ 5000 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pkru.ac.th

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business