Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738809
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม  พุธ, 24 มกราคม 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม PDF พิมพ์ ส่งเมล์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มเวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เริ่มเวลา 08.30 น. กรุณามาให้ตรงเวลา  

 

แผนที่มายังห้องอบรม  Google Map คลิกที่นี่

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย PDF คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม คลิกที่นี่

 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

ประเภทผู้สมัคร

สำเนาบัตร

1

นางสาว

กมลรัตน์ วันแรก

นักศึกษา

ok

2

นาย

กะวีระ พรมสังข์

อาจารย์

ok

3

นาง

เกวิตา มีเกิด

นักศึกษา

ok

4

นางสาว

ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ

อาจารย์

ok

5

นางสาว

ขวัญตา ชุมเชื้อ

บุคลากรภาครัฐ

ok

6

นาย

จักรวาล ศรอินทร์

เจ้าของธุรกิจ

ok

7

นาย

จิตติพงศ์ สังข์ทอง

อาจารย์

ok

8

นางสาว

จีรภรณ์ พรมฟัก

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

9

นาง

จุฑามาศ โชคเกื้อ

บุคลากรภาครัฐ

ok

10

นางสาว

ชนิดา ขันซ้าย

เจ้าของธุรกิจ

ok

11

นาย

ชยุตพงศ์ จูฑาพิสุทธิ์

บุคลากรภาคเอกชน

ok

12

นางสาว

ชรินทร์ทิพย์ ศิลป์สโมสร

บุคลากรภาคเอกชน

ok

13

นาย

ชัยวุฒิ ศิลป์สโมสร

เจ้าของธุรกิจ

ok

14

นาย

ชาติชาย กูสลามัต

อาจารย์

ok

15

นาย

เชิดศักดิ์ พานทอง

บุคลากรภาครัฐ

ยังไม่ส่ง

16

นางสาว

ไซหนาบ กาเส็มส๊ะ

นักศึกษา

ok

17

นาย

ณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้ง

อาจารย์

ok

18

นาย

ณัฐพล ชูแสง

นักศึกษา

ok

19

ว่าที่ร้อยตรี

ทวีวัฒน์ อ่วมชิตร์

บุคลากรภาครัฐ

ok

20

ผศ.

ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์

อาจารย์

ok

21

นาย

ธนบัตร รัตนวิมล

เจ้าของธุรกิจ

ok

22

นางสาว

ธัญลักษณ์ สารา

บุคลากรภาคเอกชน

ok

23

นางสาว

ธิดารัตน์ โส๊ะเต่ง

นักศึกษา

ok

24

นาง

นฤมล ณรงค์ทอง

บุคลากรภาครัฐ

ยังไม่ส่ง

25

นางสาว

นัสวา ดาโอ๊ะ

นักศึกษา

ok

26

นางสาว

นายียัน อาแซ

นักศึกษา

ok

27

นางสาว

นิตยา ทองขาว

บุคลากรภาครัฐ

ok

28

รศ.

นิศศา ศิลปเสรฐ

อาจารย์

ok

29

นางสาว

นิศาชล แซ่อ๋าง

นักศึกษา

ok

30

นางสาว

นูรีซัน แวหะยี

นักศึกษา

ok

31

นางสาว

นูรุลฮุดา งะสมัน

นักศึกษา

ok

32

อาจารย์

ปนัดดา ทรัพย์สมาน

อาจารย์

ok

33

ผศ.

ปวารณา อัจฉริยบุตร

อาจารย์

ok

34

นางสาว

ปิณัฐญา ช่วยราชการ

นักศึกษา

ok

35

นางสาว

ปิยวรรณ บุญตันตราภิวัฒน์

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

36

นางสาว

ไปรมา เสณีตันติกุล

เจ้าของธุรกิจ

ok

37

นางสาว

ผกาแก้ว ช่วยดร

นักศึกษา

ok

38

นาย

พงศ์วิวุฒิ อารีราษฎร์

เจ้าของธุรกิจ

ok

39

นางสาว

พรทิพย์ ช่วยบำรุง

บุคลากรภาครัฐ

ok

40

นางสาว

พัชรินทร์ เพชรล่อเหรียญ

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

41

นาย

พิทยา ภาษี

เจ้าของธุรกิจ

ok

42

นางสาว

พิมพ์ภัทร ศิริสังข์สุชล

เจ้าของธุรกิจ

ok

43

นาย

พีระพงศ์ คงช่วย

เจ้าของธุรกิจ

ok

44

นางสาว

เพชรรัตน์ เพชรล่อเหรียญ

บุคลากรภาคเอกชน

ok

45

นางสาว

ฟาอีซะห์ แวเยะ

นักศึกษา

ok

46

นางสาว

ภัสรา ดวงอาทิตย์

นักศึกษา

ok

47

นาย

ภิญโญ สุพันธ์

บุคลากรภาครัฐ

ok

48

นางสาว

มณฑาทิพย์ บัวบาล

นักศึกษา

ok

49

นาง

มธุรา รัตนวิมล

เจ้าของธุรกิจ

ok

50

นาง

มนัญญา นิลสุวรรณ

เจ้าของธุรกิจ

ok

51

นางสาว

มนัญยา สาเหล่

นักศึกษา

ok

52

นาย

มรุต ขาวพันธุ์

บุคลากรภาคเอกชน

ok

53

นางสาว

มิสบะห์ อิง

นักศึกษา

ok

54

นางสาว

ยามีละห์ ยามา

บุคลากรภาคเอกชน

ok

55

นาย

รภัทร นิลสุวรรณ

เจ้าของธุรกิจ

ok

56

นางสาว

รสริน ถิ่นเทพา

นักศึกษา

ok

57

นางสาว

รอกีเยาะ ดาหะแม

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

58

นาง

รัชดา นาทวีวงศ์

บุคลากรภาครัฐ

ยังไม่ส่ง

59

นางสาว

ราตรี เพชรรัตน์

บุคลากรภาคเอกชน

ok

60

นางสาว

รุสณีรา สะมาแอ

นักศึกษา

ok

61

นางสาว

รูไวดา สือนิ

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

62

นางสาว

ลัดดาวรรณ ชายอินทร์

นักศึกษา

ok

63

นาง

วรมน จันทร์เวียงทอง

บุคลากรภาคเอกชน

ok

64

นาย

วรรณพงศ์ ตันประภา

บุคลากรภาคเอกชน

ok

65

นางสาว

วรวรรณ ไวยสุศรี

บุคลากรภาคเอกชน

ok

66

นางสาว

วรินทร์ทิพย์ คำธร

นักศึกษา

ยังไม่ส่ง

67

นางสาว

วัชราภรณ์ พลรักษ์

นักศึกษา

ok

68

นาย

วิชัย รักษาวงษ์

บุคลากรภาครัฐ

ok

69

นาย

วิระ อู่นอก

บุคลากรภาครัฐ

ยังไม่ส่ง

70

นางสาว

ศศิธร ศรอินทร์

บุคลากรภาคเอกชน

ok

71

นางสาว

ศิริพร จงจิตร

นักศึกษา

ok

72

นางสาว

ศิริพร ไทยมิตต์ชอบ

นักศึกษา

ok

73

นางสาว

โศภิษฐ พรหมภัทร

บุคลากรภาคเอกชน

ok

74

นางสาว

โศรดา จินตวิเศษ

นักศึกษา

ok

75

นาย

สมพร จันทร์สัทธรรม

บุคลากรภาครัฐ

ok

76

นาย

สวัสดิชัย นิติธรรมธาดากุล

บุคลากรภาครัฐ

ok

77

นางสาว

สันนิสา ฮะ

นักศึกษา

ok

78

นาย

สุทธินันท์ สำมะเนี๊ยะ

นักศึกษา

ok

79

นางสาว

สุภาดา ชัยมงคล

นักศึกษา

ok

80

นางสาว

เสาวณีย์ บางทอง

บุคลากรภาคเอกชน

ok

81

นางสาว

โสมนัส เรืองวรุณวัฒนา

เจ้าของธุรกิจ

ok

82

นาย

อธิกิต สุภาพ

เจ้าของธุรกิจ

ok

83

นาย

อธิป กาซอ

นักศึกษา

ok

84

นาย

อภิสิทธิ์ บุตรหมัน

นักศึกษา

ok

85

นาย

อรรถพล มณีศรี

เจ้าของธุรกิจ

ok

86

นาง

อังคณา พิทักษ์วีรกุล

บุคลากรภาครัฐ

ok

87

นางสาว

อาดีละห์ มะตาเฮ

นักศึกษา

ok

88

นางสาว

อาภาภรณ์ โต๊ะยะเล

นักศึกษา

ok

89

นางสาว

อามีเนาะ วานิ

นักศึกษา

ok

90

นางสาว

อาอีเสาะ มะแซ

นักศึกษา

ok

91

นาง

อำภา เที่ยงสุทธิสกุล

บุคลากรภาคเอกชน

ok

92

นาย

อิสมาแอ มะอะ

นักศึกษา

ok

93

นางสาว

แอะตีดัล ตาแฮ

นักศึกษา

ok

 

 

สรุปจำนวนแยกตามประเภทผู้เข้าอบรม

-        เจ้าของธุรกิจ      15 คน 

-        นักศึกษา           41 คน 

-        บุคลากรภาครัฐ    14 คน 

-        บุคลากรภาคเอกชน 14 คน 

-        อาจารย์            9 คน 

รวมทั้งหมด              93 คน

 

ช่วงเช้า มาเรียนรู้การสร้างสรรค์งานอย่างไรไม่ให้ละเมิดโดยคุณนรินทร์  พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ บรรยายในหัวข้อ ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (ประวัติวิทยากร คุณนรินทร์  พสุนธราธรรม )จากนั้น คุณสิรีรัศมิ์  ชูลิตะวงศ์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ จะมาให้ความรู้ในเรื่อง  กระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของธุรกิจ

 

ช่วงบ่าย พบกับกูรูอย่าง คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล (อ.โจ้) ผู้เชี่ยวชาญเรื่ององค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดกับ SME มายาวนานทั้งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น ในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  (ประวัติ คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล )

 

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 086-4708522 ในวันเวลาราชการ

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business