Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1738817
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก  พุธ, 24 มกราคม 2018
รับสมัครพนักงาน หมดเขต 22 กุมภาพันธ์ 2558 PDF พิมพ์ ส่งเมล์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาธุรกิจ นักบัญชี และนักออกแบบกราฟิค หมดเขตรับ สมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดและวิธีสมัครงานด้านล่างประกาศนี้

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาธุรกิจ นักบัญชี และนักออกแบบกราฟิค หมดเขตรับ สมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดและวิธีสมัครงานด้านล่างประกาศนี้

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
15,000 บาท/เดือน 

ภาระงาน

1.      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2.      บริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3.      ร่างเอกสาร บันทึกข้อความ หนังสือราชการ โครงการ และทำระเบียนเอกสารเข้าออก จัดทำเอกสาร เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร

4.      การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การจัดเก็บเงินรายได้ และงานการเงิน เช่น การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประกันสังคม และไปธนาคาร

5.      ทำหน้าที่เลขานุการสำนักงาน และเลขานุการผู้จัดการ

6.     จัดกิจกรรมอบรมและประสานงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             

1.      จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้  

2.      อายุ 25-35 ปี          

3.      มีประสบการณ์การทำงานภาคเอกชนและภาครัฐรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4.      สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานได้แก่ MS Word, Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ   

5.      มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้

6.      มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ และมีวุฒิภาวะ

7.      มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

  

นักพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน – ระดับปริญญาตรี 17,000 บาท ปริญญาโท 20,000 บาท

 

ภาระงานนักพัฒนาธุรกิจ

1.  ให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจแก่ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานงานวิจัยและเทคโนโลยี

2.  ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ และเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

3.   จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือเทคโนโลยีให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4.  ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ รวมทั้งประสานงานกับนักวิจัยเพื่อช่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ

5.  จัดกิจกรรมการตลาดและการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6.  ให้บริการการวิจัยตลาดและข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่

7.   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัครนักพัฒนาธุรกิจ :  

1.      จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.      อายุ 28-38 ปี

3.      มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.      เคยจัดทำแผนธุรกิจ หรือ เคยเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ หรือ เคยทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่

5.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ         

6.      มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษในเกณฑ์อ่านออกเขียนได้ หรือมีทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น

7.      มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะ มีจิตบริการ ทัศนคติเปิดกว้างต่อการเรียนรู้  

8.      รักการให้ความช่วยเหลือและการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ช      

9.    มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

 

นักบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 
15,000 บาท/เดือน  (กรณีเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) อัตราเงินเดือน 20,000 บาท)

ภาระงาน

1. วางระบบและจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

2. การเบิกจ่ายเงิน

3. ทำรายงานทางการเงิน

4. ทำบัญชีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัครนักบัญชี 

1.      จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

2.      อายุ 26-35 ปี          

3.      เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และมีใบอนุญาตการทำบัญชี

4.       มีประสบการณ์การทำบัญชีภาคเอกชนและภาครัฐรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

5.      สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานได้แก่ MS Word, Excel และ Internet รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ   

6.      มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ และมีวุฒิภาวะ

7.      มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

 

นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน 

ภาระหน้าที่

1.      ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อทางการตลาดให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ 

·       ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานจัดหาโรงพิมพ์ Leaflet, Brochure, Banner, จัดหน้าหนังสือบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

·       ออกแบบกราฟิคในการทำสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook

2.      จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการออกแบบกราฟิคเพื่องานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3.      ให้บริการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

4.      การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

5.    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครนักออกแบบกราฟิค

1.      จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านออกแบบกราฟิค ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสื่อ มัณฑณศิลป์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

2.      อายุ 24 – 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานออกแบบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.      สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop ได้

4.      สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เช่น MS Word, Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ   

5.      มีความรับผิดชอบ อดทน และมีวุฒิภาวะ        

6.      มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

7.      มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือ เว็บบล็อก (ระบุให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัครงาน)

8.      มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

 

วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม (เมื่อผ่านการประเมิน 1 ปี จะเพิ่มประกันสุขภาพ ให้สามารถรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้)

พนักงานของศูนย์ฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง (หรือ 60 ชั่วโมง) โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ และศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สำหรับต่างประเทศที่ไม่ใช่ลาว/เขมร/พม่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อทำงานครบ 1 ปี)

เมื่อทำงานครบ 1 ปี สามารถขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเสาร์-อาทิตย์ได้ (ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย)

 

วิธีการสมัครงาน (หมดเขตวันที 22 กุมภาพันธ์ 2558 )

ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่              (กรุณางดส่งไฟล์แบบ ZIP หรือ RAR ให้ส่งไฟล์แบบ DOC, PDF หรือ JPGเท่านั้น) ดังนี้

1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 – 6

**โปรดกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยความระมัดระวัง ในการพิมพ์ผิด ตกหล่น หรือ ให้ข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลต่อการพิจารณา

2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว

6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา (กรณีสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ ให้ส่งไฟล์ PDF รูปเล่มรายงานโปรเจคจบ หรือ รูปเล่มผลงานวิจัยในอดีต เพื่อประกอบการพิจารณา)

** ส่งไฟล์ทั้งหมด (กรุณางดส่งไฟล์แบบ ZIP หรือ RAR ให้ส่งไฟล์แบบ DOC, PDF หรือ JPG เท่านั้น) มาที่             ด่วน เมื่อท่านส่งใบสมัครแล้ว โปรดอ่านกำหนดการสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

กำหนดการสอบ

จันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.pkrubi.com และอีเมลของผู้สมัครงานที่ได้รับคัดเลือก

จันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 – 11.40 น. (สอบรอบที่ 1) ทดสอบทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

-  เวลา 10.50 – 11.00 น.           ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจาก ข้อ 1 ส่งอีเมลมายัง         โดยระบุ “นาย/นางสาว/นาง............ขอรายงานตัวรับข้อสอบ”   เพื่อรายงานตัวขอรับข้อสอบ Aptitude Test 39 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที โดยข้อสอบ Aptitude Test จะเป็นการดูภาพที่หายไป เพื่อวัดความถนัดในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

***หมายเหตุ – กรณีส่งอีเมลรายงานตัวก่อน 10.50 น. หรือ หลัง 11.00 น. จะถือว่าไม่ได้มาเข้าสอบ และจะไม่มีการส่งข้อสอบให้โดยเด็ดขาด ***

- เวลา 11.00 – 11.40 น.            ผู้สมัครได้รับข้อสอบในเวลา 11.00 น. และภายในเวลา 11.40 น. จะต้องพิมพ์คำตอบส่งกลับทางอีเมล

- เวลา 15.00 น.                         ประกาศผลสอบทางอีเมล ผู้ที่ได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 110 จะผ่านเข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันอังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558

อังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558 (สอบรอบที่ 2) สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน Aptitude Test ไม่น้อยกว่า 120

- เวลา 08.50 – 09.00 น.            ผู้สมัครงานรายงานตัวเข้าสอบคัดเลือก ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 โดยเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป บัตรประชาชนตัวจริง และปริญญาบัตรฉบับจริงมาแสดง  

-  ผู้มารายงานตัวโดยไม่นำบัตรประชาชนและปริญญาบัตรฉบับจริงมาแสดง หรือ มารายงานตัวหลัง 09.0น. ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ 

กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องแสดงปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และโท พร้อมกัน

- กรณีไม่สามารถนำปริญญาบัตรฉบับจริงมาแสดงได้ ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาใน E-Mail ยืนยันการเข้าสอบภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ด้วยว่า “นาย/นางสาว/นาง............รับทราบประกาศและขอยืนยันการเข้าสอบรอบที่ 2 โดยขออนุญาตนำปริญญาบัตรฉบับจริงมาแสดงเมื่อผ่านการสอบคัดเลือก”   

- 09.00 - 10.00 น. ข้อสอบตอนที่ 1 ข้อสอบความรู้ทั่วไปในงานบ่มเพาะวิสาหกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และเศรษฐกิจฐานความรู้ (บรรยาย) 70 คะแนน  60 นาที

- 10.00 - 10.30 น. ข้อสอบตอนที่ 2 ทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์สำนักงาน 30 คะแนน  Microsoft Excel และ PowerPoint ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที 

- 10.30 – 11.30 น. ข้อสอบตอนที่ 3 สอบปฏิบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

* ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักพัฒนาธุรกิจ  -  ทดสอบทักษะการค้นคว้าข้อมูลและการเขียนเรียบเรียงเพื่อสื่อความคิดเชิงธุรกิจ โดยจะให้โจทย์ที่ต้องค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นำมาเรียบเรียงใหม่ เป็นแนวคิดของผู้เข้าสอบเอง โดยต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ใช้เวลาสอบ 60 นาที 100 คะแนน

11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 

พุธ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 10.00 น. ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.pkrubi.com และอีเมลผู้สมัครงาน

*** ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องชำระเงินประกันการทำงาน 5,000 บาท ภายในวันพุธ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 15.00 น. ซึ่งเงินประกันนี้จะได้รับคืน เมื่อลาออกโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้ทำความเสียหายให้กับหน่วยงาน  กรณีลาออกกะทันหัน ไม่สามารถเรียกคืนเงินประกันนี้ได้

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน - วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921

 

หมายเหตุ :

กรุณาเลือกสมัครงานเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ถือเป็นโมฆะ

กรุณาส่งเอกสารให้ครบถ้วนทาง E-Mail           ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอื่น

เมื่อท่านส่งเอกสารสมัครงานแล้ว กรุณาตรวจสอบ E-Mail อยู่เป็นประจำ

ผู้ที่เคยส่งใบสมัครและเคยทดสอบรอบที่ 1 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีสิทธิสมัคร

ผู้ที่เคยได้รับการประกาศชื่อให้เข้าทดสอบแล้วไม่มาทดสอบโดยไม่แจ้งเหตุผลก่อนวันสอบ ไม่มีสิทธิสมัคร

กรณีมีข้อสงสัย โปรดส่ง E-Mail สอบถามมายัง           เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จะตอบคำถามทางอีเมลเท่านั้น

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business