Phuket Rajabhat University Business Incubator    
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Skype Me™!
หน้าหลัก
รู้จักกับ PKRUBI
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ
สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างแผนธุรกิจ
ข่าวฝึกอบรม
สมัครงานกับเรา
Links & Download
ติดต่อเรา
ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI
สมัครรับข่าวน้ำดื่มบรรจุขวดภูเก็ต กองทุนตั้งตัวได้
ร้านค้าออนไลน์ e-commerce ฟรี ผู้ประกอบการ ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ
รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO ราคาถูก ในจังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ
ระบบจัดการทัวร์ แพคเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะยาว kohyao
พลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ Solar Cell ไบโอแก๊ส ไอศกรีม โฮมเมด อิตาเลียน Icecream
บิ๊กไบค์ Bigbike Custom Bike ไฮโดรโปนิกส์
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต ประกาศงานภูเก็ต Phuket jobs
ตลาดรถเช่าบริการรถเช่าทั่วไทย ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ นายหัวนุ้ย เถ้าแก่น้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บ ตั้งแต่ 26/11/49
ผู้เยี่ยมชม: 1722812
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
 
pathway หน้าหลัก arrow ข่าวฝึกอบรม arrow ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม Facebook Marketing  อาทิตย์, 17 ธันวาคม 2017
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม Facebook Marketing PDF พิมพ์ ส่งเมล์
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม Facebook Marketing รุ่นที่ 1 - เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 - อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 หากพบข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ โทร 086-4708522 หรือ 076-217677 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม Facebook Marketing

รุ่นที่ 1 – วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 (เรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)

1.     nbsp;  กรุณา ปัญจมกิตติ คอร์เดียโร

2.       กษิดิศ ภู่ภัทรโภคีย์

3.       กัญญาณัฐ ไพรวรรณ์

4.       กิติคุณ ทรงประเสริฐ

5.       กุศล จิตเมตตา

6.       จริยาวดี เพ็ชรนาม

7.       จารุต ธนาสุชานันท์

8.       จิราพร สงวนทรัพย์

9.       จุติภัค ปัญจมกิตติ

10.   ชลิฐา ภาษี

11.   ฐานิยา ศรีพุทธทอง

12.   ฐิตาภรณ์ ชัยทอง

13.   ฐิติมา นามโคตร

14.   ณวนิษฐ์ อินทรสวัสดิ์

15.   ณัฐติกา ด้วงสุข

16.   ตูแวยามีละ โตะกูปิ

17.   ทัตตาภา สุทธิบัญชากุล

18.   ธนพนธ์ บุญยวรรณ

19.   ธนสร ตันตราภิวัฒน์

20.   นพรัตน์ อักษร

21.   นฤมล อ่อนคง

22.   นัทมน รักเจริญ

23.   นุชนภา   เบญจสมัย

24.   นุตประวีณ์ ศรีจันทร์ทอง

25.   บุรินทร์ ช้อยชด

26.   เบญจรัตน์ อำนวยเวช

1.       ประพาภร แซ่อิ๋ว

2.       ปัทมาภรณ์ สุทธิเกิด

3.       ปาริฉัตร หว่องเซ็ง

4.       ปิยฉัตร  อยู่สุข

5.       ปุณฑริกา เกื้อสกุล

6.       พงศ์ภัค ศรีรี

7.       พนิตนาถ หมวกสกุล

8.       พัชนีวรรณ คงอุป

9.       พิยดา เจียวก๊ก

10.   ยุทธนา นิยมอดุลย์

11.   วริญญา พาที

12.   วันทิวา  ผึ่งฉาย

13.   วาสนา รัตนพงศ์

14.   ศรายุธ ทองหมัน

15.   สวรินทร์ แก้วเกตุ

16.   สิริรัตน์ รักเหมือน

17.   สุจิรา ทองบัว

18.   สุชิลา มณีโชติ

19.   สุธิกานต์ แสนกัลป์

20.   สุวรรณา ขุนแสง

21.   อนุธิดา ธงสอาด

22.   อลิษา สุเด็นสัน

23.   อานันท์ อิงคอำรุงพงศ์

24.   อินทิรา ช่วยจันทร์

25.   อุทัยวรรณ ทรัพย์สุนทรกุล

 

รุ่นที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 (เรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)

1.       เกรียงศักดิ์ ระงับพาล

2.       คุณากร เกษมภักดี

3.       จันทร์เพ็ญ แก้วกับเพชร

4.       จารุกิตติ์ เลิศวิจิตรโภคิน

5.       จิรพัฒน์ ปาหนา

6.       จุฑามาศ จันทร์เกตุ

7.       ชรินทร์ทิพย์ ภัทรวินปริพัต

8.       ชวพล สิงหวิรัตน์

9.       ชีวิน กาญจนสิมาพันธุ์

10.   ณัชรัตน์ อาวัชนาการกูล

11.   ณัฎฐา ทองคงแก้ว

12.   ณัฐนันท์ ระงับพาล

13.   ณัฐวัฒน์ ฤทธิ์หมุน

14.   ตรีนุช สมใจ

15.   ตันติกร บุญชิต

16.   เตชินี ราษชสารโสภณ

17.   ทนัชชา เพ็ชรนะ

18.   ธนวัฒน์ มิตรวงค์

19.   ธวัลรัตน์ เวียงแก้ว

20.   ธัญลักษณ์ พลีชีพ

21.   นพรินทร์ หอมหวล

22.   นรี ปัทมปาณีวงศ์

23.   น้ำฝน ภักดีสุวรรณ์

24.   นิติยา เดชพ่วง

25.   บุญชัย ลิ้มทองมาดี

26.   ปฏิพัทธ์ ศรีสังข์

27.   ปรเมศร ชื่นบุตร

28.   ปิยวดี เพ็ชร์ดำ

29.   ผกาทิพย์ ฟีสันเทียะ

30.   พชรกรณ์ มะลิวัลย์

31.   พิสมัย ตันสกุล

32.   ยศวดี ม่วงแก้ว

33.   ยุภาภรณ์ สว่างพันธุ์

34.   รณชัย ปานะ

35.   รังสิมา ชำนาญกิจ

36.   ลดาพรรณ ภววงษ์ศักดิ์

37.   ลริสา หลังยาหน่าย

38.   วราลี ฐิติวร

39.   วาริน โรจน์ชีวพันธ์

40.   วิทูรย์ ประดิษฐ์

41.   ศธัญธรณ์ ภววงษ์ศักดิ์

42.   สิรภพ เพ็ชรนะ

43.   สุชญา อธิกิจโยธิน

44.   สุทธิดา ฉิมพาลี

45.   สุทธิพรรค คงปราณ

46.   สุทธิภัทร พิทยาโรจนกุล

47.   อรวรรณ มากพิณ

48.   อัญชนา กาเลเกอร์

49.   อานนท์ เอี่ยมพงศ์วิจิตร

50.   เอกพันธุ์ ละอองสุวรรณ

51.   อะเลคซานเดอร์ ณัฐสิทธ์ วิดเลอร์

 

การเตรียมการเข้าอบรมหลักสูตร Facebook Marketing

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่ลิงค์นี้  https://goo.gl/cJW5hL

กรณีพบปัญหา โปรดโทรแจ้ง 086-4708522 หรือ 076-217677 ด่วนที่สุดในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560

ข้อแนะนำ - ในวันอบรม ท่านที่มีโน้ตบุ๊คเอง ควรนำมาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อความคุ้นเคยในการใช้งาน

 

เงื่อนไขการคืนเงินประกันการอบรม - ผู้เข้าอบรมจะได้รับเงินประกันคืน 300 บาท เมื่อ 

1.      ก่อนเข้าอบรม   

1.1       ท่านจะต้องจัดการให้ตัวท่านเอง มี Facebook Account ซึ่งท่านต้องสามารถจดจำรหัสผ่านสำหรับล๊อกอิน Facebook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้ ดังนั้น ขอให้ทุกท่านทดลองล๊อกอิน Facebook ให้มั่นใจว่า จดจำรหัสผ่านได้ เพื่อในวันอบรม จะได้ราบรื่น ไม่มีปัญหา หากในห้องอบรม ท่านที่มีปัญหาลืมรหัสผ่าน เราจะแก้ปัญหาให้ แต่ว่า ท่านจะไม่ได้รับคืนเงินประกัน

1.2        ทางคณะวิทยากรขอให้ทุกท่านช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพจที่ท่านจะลงมือทำในวันอบรม โปรดกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์มออนไลน์นี้  https://goo.gl/yXRmzX ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560

อนึ่ง  ผู้สมัครไม่ต้องส่งภาพถ่ายสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะทำการขายออนไลน์ส่งมายังอีเมล

แต่ขอให้ท่านเตรียมไฟล์ภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆ มาให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรม

 

2.       ในวันอบรม – โปรดแต่งกายสุภาพ ใส่สีสุภาพ กางเกงขายาว หรือกระโปรงคลุมเข่า รองเท้าสุภาพ

2.1       ลงทะเบียนด้วยตนเอง ในเวลา 08.30-09.00 น. - แสดงตัวพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ท่านที่มาช้ากว่า 09.00 น. จะไม่ได้รับคืนเงินประกัน 

2.2       เข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตร พร้อมส่งงานเพจที่ได้ทำในวันอบรม (กรณีมีธุระออกไปนอกสถานที่อบรมในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงพักเบรค ถือว่า ท่านผิดเงื่อนไข จะไม่ได้รับคืนเงินประกัน)

2.3       ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด สามารถตั้งสั่นได้ หากต้องใช้โทรศัพท์พูดคุยงาน โปรดออกไปคุยนอกห้องอบรม   

3.       เมื่อสิ้นสุดการอบรม ในเวลา 16.30 น. โปรดแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชนอีกครั้ง เพื่อรับคืนเงินประกันเป็นเงินสด 300 บาท โดยจะต้องอยู่รับคืนเงินด้วยตนเองเท่านั้น  

4.       หากท่านไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง สามารถใช้ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง แสดงแทนได้ แต่หากไม่มีอะไรเลย จะไม่สามารถพิจารณาคืนเงินให้ได้

5.       ไม่สามารถให้สิทธิผู้อื่นเข้าอบรมแทนตัวท่านได้ และไม่สามารถย้ายวันอบรมได้ หากท่านไม่มาเข้าอบรมตามที่ท่านสมัครไว้และในประกาศรายชื่อ ท่านทราบดีว่า ท่านไม่มีสิทธิรับคืนเงินประกัน

 

สถานที่อบรม  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Google Map คลิกที่นี่ 

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยแบบ PDF  คลิกที่นี่ 

กำหนดการอบรม แบบ PDF คลิกที่นี่

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ด้วย Facebook Marketing

รุ่นที่ 1 – เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 – อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สนับสนุนโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

***************************************

 

08.30 – 08.50 น.     ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.     พิธีเปิดการฝึกอบรม

09.00 – 10.30 น.     แนะนำการตลาดออนไลน์ และ E-Marketing

                          – รู้จักการตลาดออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดผ่านสังคมออนไลน์

                          – รู้จักเทรนด์ รู้จักโลกการขายผ่านช่องทาง Facebook  

                          – Workshop : การสร้างเพจธุรกิจ/สินค้าด้วย Facebook Fan Page

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานทานอาหารเบรค

10.45 – 12.00 น.     Workshop วิธีใช้เครื่องมือ Facebook Fan Page

                          – การโพส บทความ รูปภาพ วิดีโอ การถ่ายทอดสด

                          – เหตุการณ์กรณีศึกษา แบบไหนขายได้ แบบไหนดับ 

12.00 – 12.30 น.     บสย. ช่วยสานฝันการเติบโตของธุรกิจ โดย ผู้จัดการสำนักงานสาขา บสย.   

12.30 – 13.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.45 น.     Workshop – เทคนิคการเขียนบทความ รูป วีดีโอ Live เพื่อสร้างฐานผู้ติดตาม

                          - กลยุทธ์การเรียกลูกค้าหรือผู้ติดตาม

14.45 – 15.00 น.     พักรับประทานอาหารเบรค

15.00 – 16.30 น.     Workshop – การโปรโมทเพจและการโฆษณาด้วย Facebook Ad

 

*****************************

 

ข้อกำหนดการฝึกอบรม

1.       ผู้สมัครต้องมี Facebook Account และต้องจำรหัสการล๊อกอินได้ (หากยังไม่มี สามารถสมัครใช้บริการ Facebook ด้วย E-Mail หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ ทาง https://www.facebook.com )  โปรดกรอกข้อมูลเพจที่ท่านจะฝึกทำลงในแบบฟอร์มออนไลน์นี้  https://goo.gl/yXRmzX ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560

2.       ผู้สมัครต้องมีภาพถ่ายสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะทำการขายออนไลน์ 

3.     ผู้สมัครต้องส่งไฟล์รูปภาพสินค้าหรือบริการมายังอีเมล ก่อนเข้าอบรม 1 วัน

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
  ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
Back to Top :: หน้าหลัก :: รู้จักกับ PKRUBI :: ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะ :: สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ :: ตัวอย่างแผนธุรกิจ :: ข่าวฝึกอบรม :: สมัครงานกับเรา :: Links & Download :: ติดต่อเรา :: ปฏิทินกิจกรรม PKRUBI :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 921
ที่อยู่ : 21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677 โทรสาร 076-523069 E-Mail: pkrubi@gmail.com
Phuket Rajabhat University Business